Järjestyssäännöt

Yleistä

Kaikkien turvallisuuden ja viihtyvyyden takaamiseksi tapahtuman aikana noudatetaan Suomen lakia ja näitä järjestyssääntöjä. Yleisohjeena kävijöille sanottakoon, että järkeä saa käyttää – sillä pääsee pitkälle. Ilmoita kaikista tapaturmista, onnettomuuksista, järjestyshäiriöistä ja muista ongelmista välittömästi järjestyksenvalvojille tai muille tapahtumanjärjestäjille (esim. Infotiskille).

Järjestyksenvalvojien, tapahtumanjärjestäjien sekä viranomaisten antamia ohjeita on toteltava kaikissa tilanteissa. Järjestyksenvalvojilla on oikeus poistaa tapahtuma-alueelta häiritsevästi käyttäytyvä kävijä tai kävijä, joka ei tottele järjestyksenvalvojia, tapahtumanjärjestäjiä tai viranomaisia.

Kulkuväylistä ja portaista

Tapahtumapaikan kulkuväyliä ei saa tukkia. Portailla istuminen on kielletty vaaratilanteiden välttämiseksi.

Propit ja asereplikat

Kaikenlaisten aseiden tai niitä muistuttavien esineiden tuominen tapahtumaan on pääsääntöisesti kiellettyä. Tällaisia esineitä ovat muun muassa airsoft-aseet, muut asereplikat, koristemiekat, kaikenlaiset teräaseet, sekä kaikki muut aseeksi tulkittavat tai sellaista erehdyttävästi muistuttavat esineet. Huomioithan, että tapahtuma-alueella ei ole ns. asenarikkaa.

Säännöt aseiden ja niitä muistuttavien esineiden suhteen ovat siis melko tiukat. Päätös nojaa järjestyslain 10. pykälään, joka kieltää aseet ja niitä muistuttavat esineet julkisilla paikoilla. Lisäksi haluamme järjestää turvallisen tapahtuman kaikille.

Alkoholi ja muut päihdyttävät aineet

Alkoholin ja muiden päihdyttävien aineiden nauttiminen tapahtuma-alueella sekä sen välittömässä läheisyydessä on kiellettyä, poislukien yliopiston aulassa sijaitsevan kahvilan anniskelualue, jossa kahvilasta ostettujen alkoholijuomien nauttiminen on sallittua. Järjestyksenvalvojilla on oikeus takavarikoida päihteet kävijältä sekä tarvittaessa poistaa kävijä tapahtumasta, mikäli tähän ilmenee tarvetta. Alaikäisten pähteidenkäytöstä voidaan tehdä ilmoitus poliisille, mikäli turvallisuushenkilöstö katsoo sen tarpeelliseksi.

Tupakointi

Missään tapahtumapaikan sisätiloissa ei saa tupakoida. Myöskään tapahtumapaikan sisäänkäyntien välittömässä läheisyydessä sekä muissa tupakointikieltokilvin merkityissä paikoissa tapahtumapaikan ulkopuolella ei saa tupakoida. Tupakointi tapahtuu tupakkapaikoilla riittävän kaukana sisäänkäynneistä, ja tupakantumpit laitetaan tupakkapaikoilla oleviin tuhkakuppeihin.

Tapahtumapaikasta

Tapahtumapaikan roskaaminen, sotkeminen tai rikkominen on ehdottomasti kiellettyä. Yleisöltä suljetuille alueille tunkeutuminen on kiellettyä. Myöskään peitettyihin laitteisiin tai kalusteisiin ei saa kajota eikä esteeksi asetettuja kalusteita siirtää.

Aallon perikunnan toiveiden mukaan mainosten, ilmoitusten tai muiden vastaavien papereiden tai esineiden kiinnittäminen tapahtumapaikan seinille on kielletty. Mikäli haluat mainostaa tapahtumaasi Finnconissa, otathan yhteyttä infotiskiin.

Lopuksi

Näiden järjestyssääntöjen tarkoituksena ei ole estää tai hillitä hauskanpitoa tapahtumassa. Järjestyssääntöjen tarkoituksena ei kuitenkaan ole myöskään luetteloida kaikkia kiellettyjä asioita. Maalaisjärjen käyttö on sallittua ja toivottavaa.